AFFILIATES | MALAY HERITAGE MUSEUM
» ABOUT US » AFFILIATES

AFFILIATES

Muzium Warisan Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia adalah sebuah muzium yang berdaftar di bawah International Council of Museums, ICOM dan juga Asia-Europe Museum Network. Keahlian di dalam institusi pemuziuman antarabangsa ini penting, bagi memastikan muzium ini tidak ketinggalan di dalam bidang permuziuman.

Updated:: 01/02/2017 [khairulnishak]

MEDIA SHARING

WWFcIAy:08:47