From The Director's Desk | MALAY HERITAGE MUSEUM
» ABOUT US » From The Director's Desk

From The Director's Desk

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam  Sejahtera,

 

Alhamdulillah segala  pujian  bagi Allah,  kerana atas kebesaran dan rahmatNya dapat  kami membangunkan laman  web Muzium Warisan Melayu yang  baru dengan  matlamat menjadikannya sebagai salah satu saluran  penyebar maklumat mengenai muzium ini dan juga mengenai warisan budaya Melayu.

Pertama sekali, ingin saya merakamkan ucapan  terima kasih kepada semua yang sudi melawat laman sesawang ini. Laman ini disediakan sebagai medium untuk kami menyampaikan maklumat mengenai organisasi kami, aktiviti, dan juga perkhidmatan kami kepada khalayak. 

Saya berharap agar maklumat yang disebarkan di sini menaburkan nilai yang lebih besar dan bermanfaat kepada semua, dan mencambahkan kecintaan terhadap warisan.

Sekian, terima kasih
Dr. Rahimah binti Hamdan

Updated:: 06/09/2021

MEDIA SHARING

W1UJSDAu:03:48